Best practices

DE ZORG VAN MORGEN BEGINT VANDAAG
Ontwikkeling van een vernieuwd onderwijsprogramma gericht op personen met verward gedrag in de keten van de acute hulpverlening

Ontwikkeling van een vernieuwd onderwijsprogramma gericht op personen met verward gedrag in de keten van de acute hulpverlening

Professionals uit de domeinen zorg, veiligheid en welzijn krijgen toenemend te maken met personen met verward gedrag. Voorbeelden van oorzaken van verward gedrag zijn verslaving en intoxicatie (alcohol en drugs), niet aangeboren hersenletsel (NAH), licht verstandelijke beperking (LVB), geriatrische- en gerontologische problematiek en acuut psychiatrische problematiek. Deze toename vraagt om professionals die beschikken over de juiste en actuele competenties om hierop adequaat te kunnen handelen samen met andere professionals in de keten van de acute hulpverlening. In dit artikel beschrijven wij hoe de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (BMH) in nauwe samenwerking met praktijkpartners een onderwijsprogramma heeft ontwikkeld gericht op het thema Verward Gedrag.

Bronnen