Onderzoek

De attitude van verpleegkundedocenten ten aanzien van ondervoedingsonderwijs

De attitude van verpleegkundedocenten ten aanzien van ondervoedingsonderwijs

Ondervoeding is in alle sectoren van de gezondheidszorg een veelvoorkomend probleem: gemiddeld is één op de vier à vijf patiënten in ziekenhuizen, zorginstellingen en de thuiszorg ondervoed. Hoewel voedingszorg onderdeel is van essentiële verpleegkundige zorg, bestaat het bachelor-verpleegkundecurriculum anno 2019 slechts voor 0,4 procent uit voedingsonderwijs. Dat is te weinig, aldus de Stuurgroep Ondervoeding. Om te onderzoeken wat nodig is om ondervoedingsonderwijs structureel in te bedden in de Nederlandse bachelor-verpleegkundeopleidingen onderzochten wij de attitude van verpleegkundedocenten en curriculumcommissieleden ten aanzien van ondervoedingsonderwijs.

Literatuur