5 vragen

V&VN opleiders

V&VN opleiders

Op donderdag 11 juni organiseerde de afdeling V&VN opleiders een online regiobijeenkomst voor opleiders in de zorg (m.n. praktijkopleiders, docenten uit mbo en hbo en opleidingsfunctionarissen). Hierbij stond de vraag centraal: ‘Hoe geven we vorm aan opleiden in de zorg op de korte en langere termijn in het postcorona tijdperk?’ Mayella Stremmelaar, voorzitter van V&VN opleiders, vertelt wat daarvan de uitkomsten waren en wat de afdeling daarmee gaat doen.