Leerpraktijk

Reflecteren op de werkplek

Reflecteren op de werkplek

Reflecteren is te leren! Gelre ziekenhuizen heeft de ambitie om verpleegkundige werkbegeleiders en studenten te faciliteren in het leren reflecteren. We willen namelijk reflectieve professionals. Het Leerhuis heeft een tool ontwikkeld als hulpmiddel voor het leren reflecteren op de werkplek. Om deze tool te testen hebben we een experiment uitgevoerd en delen we de gevonden resultaten.

 Referenties 

  1. Braak, van de, E., & Coremans, I. Logische niveaus. In: M. Ruijters & R. Simons. Canon van het leren: 50 concepten en hun grondleggers, 361-372. Deventer: Kluwer.
  2. Leraar 24. Geraadpleegd op 27 augustus 2019, van https://www.leraar24.nl/69986/scaffolding
  3. Mittendorff, K. (2014). Leren Reflecteren. In: F. Meijers, M. Kuipers, K. Mittendorff & G. Wijers (red.), Het onzekere voor het zekere: Kwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
  4. Nu 91. (2015). Rapport Bachelor of Nursing. Geraadpleegd op 4 maart 2020, van https://www.nu91-leden.nl/upload/file/PDF/ bachelor-nursing-2020-4.0.pdf
  5. Pol, van de, J. (2012). Scaffolding in teacher-student interaction: Exploring, measuring, promoting and evaluating Scaffolding. Proefschrift. Faculty of Social and Behavioural Sciences. Universiteit van Amsterdam.
  6. Ruijters, M. (2012). Double-loop learning. In: M. Ruijters & R. Simons. Canon van het leren: 50 concepten en hun grondleggers, 197-210. Deventer: Kluwer.