Onderzoek

WAT IS DE ERVAREN EFFECTIVITEIT?
Interprofessioneel leren op de werkplek

Interprofessioneel leren op de werkplek

Het belang van interprofessioneel leren en samenwerken in de zorg neemt toe. Zorgorganisaties nemen daarom steeds vaker initiatieven om interprofessioneel leren op de werkplek te ondersteunen en stimuleren. Over interprofessioneel leren op de werkplek is echter nog weinig bekend. In dit onderzoek inventariseren we welke interventies ziekenhuizen inzetten om dit leren op de werkplek te versterken en hoe zorgprofessionals de effectiviteit van deze interventies ervaren. De resultaten kunnen gebruikt worden om het interprofessioneel leren in zorgorganisaties te versterken.

Referenties

  • Bruijne, de, M.C., & Bleeker, F. (2013). Medisch Teamwork, CRM in de gezondheidszorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  • CAIPE (2002). Interprofessional education – a definition. Geraadpleegd van https://www.caipe.org/about-us
  • Eraut, M. (2007). Learning from other people in the workplace. Oxford Review of Education, 33 (4), 403-422.
  • Kohn, L.T., Corrigan, J.M., Donaldson, M.S. (2000). To Err Is Human: Building a Safer Health System. Institute of Medicine.
  • Nisbet, G., Lincoln, M., & Dunn, S. (2013). Informal interprofessional learning: An untapped opportunity for learning and change within the workplace. Journal of Interprofessional Care, 27 (6), 469-475.
  • Parsell, G., & Bligh, J. (1998). Educational principles underpinning successful shared learning. Medical Teacher, 20 (6), 522–529.
  • Thalheimer, W. (2016). Performance-focused smile sheets: A radical rethinking of a dangerous art form. Hillcrest Publishing Group.
  • Thannhauser, J., Russell-Mayhew, S., & Scott, C. (2010). Measures of interprofessional education and collaboration. Journal of Interprofessional Care, 24 (4), 336-349.
  • Vliet, van, K., Grotendorst, A., & Roodbol, P. (2016). Anders kijken, anders leren, anders doen: grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk. DIemen: Zorginstituut Nederland.