Best practices

GOED VOOR PRAKTIJK EN STUDENT
Afstuderen met authentieke beroepsproducten

Afstuderen met authentieke beroepsproducten

De laatste jaren is er kritiek geweest op de neiging van hbo-opleidingen om het afstuderen te veel in te richten zoals universiteiten dat doen. In plaats van afstuderen op een onderzoekscriptie zouden hbo-studenten moeten afstuderen op authentieke beroepsproducten. De opleiding tot verpleegkundige van De Haagse Hogeschool heeft deze aanbeveling opgepakt en de invulling van het afstuderen toegespitst op bruikbaarheid voor en wensen van de beroepspraktijk, zonder daarbij het afstudeerniveau uit het oog te verliezen. Dit artikel geeft een beeld van het vernieuwde afstudeerprogramma van de Haagse opleiding tot verpleegkunde, inclusief een goed praktijkvoorbeeld.

Referenties

  • Andriessen, D. (2014). Praktisch, relevant en methodisch grondig? Dimensies van onderzoek in het hbo. Openbare les. Hogeschool Utrecht.
  • Andriessen, D.G. (2016). Drie misverstanden over onderzoek in het hbo weggenomen. Hoger Onderwijs Management, 2016 (05).
  • Coghlan, D. (2019). Doing action research in your own organization. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC, Melbourne: Sage.
  • HBO-raad Vereniging Hogescholen (2012). Vreemde ogen dwingen; eindrapport Commissie externe validering examenkwaliteit hoger beroepsonderwijs. Den Haag. Online via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-209087
  • Kesby, M., Kindon, S., & Pain, R. (2007). Participatory Action Research Approaches and Methods: connecting people, participation and place. London en New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
  • Lambregts, J., Grotendorst, A., & Van Merwijk, C. (2016). Bachelor of Nursing 2020. Een toekomstbestendig opleidingsprofiel 4.0. Houten: BSL.
  • V&VN. (2017). Landelijke multidisciplinaire richtlijn Neus-maagsonde (herziening 2017). Geraadpleegd van https://www.venvn.nl/media/dwve01rx/herziene-rl-neusmaagsonde-venvn-2017-def.pdf