5 vragen

Digitaliseren met passie

Digitaliseren met passie

Digitale vaardigheden, je kunt niet meer zonder! Iemand die zich met passie inzet voor digitalisering in de zorg is Suzanne Verheijden. Haar werk is zeer gevarieerd: ze is eigenaar van Buro StrakZ, werkt acht uur als strategisch innovatieadviseur bij ’s Heeren Loo, is programmamanager bij UtrechtZorg en ECP (Platform voor de InformatieSamenleving), zit aan tafel bij VWS, schrijft een boek en staat op de planken met een cabaretvoorstelling. De rode lijn in al deze activiteiten is innovatie op het gebied van zorg en technologie. In nummer 6 van 2018 stond al een interview met Suzanne. De redactie is benieuwd naar de stand van zaken op dit moment en legt haar daarom vijf vragen voor.