Column

Die patiënt hoort hier niet

Die patiënt hoort hier niet

Die patiënt hoort niet bij ons op neurologie’, zei de verpleegkundige op geagiteerde toon. Het betrof een patiënt van 60 jaar met een CVA en een sterk ontregelde diabetes. Overplaatsing naar de afdeling Interne lukte niet door een beddentekort. Was dat de gewenste interventie?

Nieuwsgierig? Lees de volledige column.