Onderzoek

Hbo-verpleegkunde
Aandacht voor zingeving in het curriculum

Aandacht voor zingeving in het curriculum

Zingeving heeft invloed op gezondheid en welbevinden. Als het gaat om het ondersteunen van patiënten bij zingevingsvragen en/of behoeften ervaren zorgverleners vaak nog een handelingsverlegenheid met betrekking tot hun professionele rol. In het Erasmus+ EPICC-project is een standaard voor het onderwijs ontwikkeld met competenties en leerdoelstellingen voor het omgaan met zingeving in de zorgverlening. Bij het project waren experts uit meer dan twintig verschillende landen betrokken. In dit artikel wordt verslag gedaan van het tot stand komen van de standaard en de inhoud ervan. De uitkomsten van het project geven docenten richting bij het ontwikkelen van onderwijs over dit onderwerp.

Literatuur

 1. Attard, J., Ross, L., Weeks, K.W. (2019). Design and development of a competency framework for pre-registration nurses and midwives: A modified Delphi-study. Nurse Education in Practice, 39, 96-104.
 2. EAPC (2019). EAPC Task Force on Spiritual Care in Palliative Care. Online via: https://www.eapcnet.eu/eapc-groups/reference/spiritual-care.
 3. EPPIC (2019). Online via: www.epicc-project.eu.
 4. Kelly, E. (2012). Competences in spiritual care education and training. In: M. Cobb, C.M. Puchalski, B. Rumbold (2012). Oxford Textbook of Spirituality in Healthcare, 435-441. New York: Oxford Press.
 5. Leeuwen, R. van, & Cusveller, B. (2004). Nursing competencies for spiritual care. Journal of Advanced Nursing, 48, 234-246.
 6. Leeuwen, R. van, Tiesinga, L.J., Middel, B., Post, D., & Jochemsen, H. (2009). The validity and reliability of an instrument to assess nursing competencies in spiritual care. Journal of Clinical Nursing, 18, 2857-2869.
 7. Leeuwen, R. van (2016). Zorg voor zingeving; Basisbekwaamheid gevraagd. Essay 4. In: ZonMw (2016) Signalement Zingeving in zorg, 40-45. Den Haag: ZonMw.
 8. NHS Scotland (2010). Spiritual Care Matters: An introductory resource for all NHS Scotland staff. Online via: https://www.nes.scot.nhs.uk/media/3723/spiritualcaremattersfinal.pdf.
 9. Obbema, F. (2019). De zin van het leven. Gesprekken over de essentie van ons bestaan. Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact.
 10. Pallialine (2019). Online via: https://www.pallialine.nl/zingeving-en-spiritualiteit.
 11. Polit, D.F., Beck, C.T. (2010). Essentials of Nursing Research, 7th Edition. Philadelphia: Wolters-Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins.
 12. Ross, L., Leeuwen, R. van, Baldacchino, D., Giske, T., McSherry, M., Narayanasamy, A. et al. (2014). Student nurses’ perceptions of spirituality and competence in delivering spiritual care: A European pilot study. Nurse Education Today, 34, 697-702.
 13. Ross, L., Giske, T., Leeuwen, R. van, Baldacchinoo, D., McSherry, W., Narayanasamy A. et al. (2016). Factors contributing to student nurses’/midwives’ percieved competency in spiritual care. Nurse Education Today, 36, 445-451.
 14. ZonMw (2016). ZonMw Signalement Zingeving in de zorg: De mens centraal, 2e druk. Den Haag, ZonMw. Online via: https://publicaties.zonmw.nl/zingeving-in-de-zorg/.