Leerpraktijk

Het multidisciplinair overleg als assessment bij beoordelen van medische kennis

Het multidisciplinair overleg als assessment bij beoordelen van medische kennis

Verpleegkundigen, werkzaam in de zorgpraktijk, dienen hun kennis en kunde gedurende hun carrière continu bij te houden en te ontwikkelen. Dit leidde bij het HagaZiekenhuis tot de vraag aan De Haagse Hogeschool om hun verpleegkundigen een bijscholing medische biologie te geven. Maar hoe toets je het toepassen van deze kennis in de verpleegkundige praktijk? Het hbo-v-team ontwikkelde hiervoor een nieuwe toetsvorm waarbij de medische kennis van deelnemers op toepassingsniveau wordt beoordeeld in een gesimuleerd multidisciplinair overleg. In deze leerpraktijk wordt deze toetsvorm verder toegelicht, en de eerste ervaringen van deelnemers, docenten en externe beoordelaars beschreven.

Referenties

  • Bakker, M. (2010). Pro-Active Nursing. Deel I en deel II. Amsterdam: Boom Lemma.
  • Bax, A., Joosten-ten Brinke, D. & Berkel, H.J.M. van (2014). Toetsen in het hoger onderwijs. Derde, geheel herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  • Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University. Maidenhead, UK: Open University Press.
  • Marzano, R.J., Pickering, D. & McTighe, J. (1993). Assessing Student Outcomes. Performance Assessment Using the Dimensions of Learning Model. Alexandria, Virginia, VS: ASCD.
  • Schoemaker, E. & Albersnagel, E. (2003). Regie van het primaire proces, pp. 34-36. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers bv.