Nummer 2, maart 2020 Download PDF

Redactioneel

Leiderschap vanaf de werkvloer pp. 3Recensies

Podcast: Dapper Digitaal Leiderschap in de Zorg pp. 5Column

De menselijke maat pp. 6De ontmoeting

Programma Opinieleiderschap stimuleert verpleegkundige zich te laten horen pp. 8-9Opinie

‘Er zijn nauwelijks studenten die zonder reden onbehoorlijk gedrag vertonen’ pp. 10Column

Het derde tijdperk pp. 11Student aan het woord

Flexibele deeltijdopleiding Verpleegkunde pp. 125 vragen

Future Health Design gaat niet over technologie, maar over het dagelijkse leven van mensen’ pp. 13Interview

Programma CZO Flex Level flexibiliseert en moderniseert verpleegkundig opleidingsaanbod pp. 14-17Leerpraktijk

Het multidisciplinair overleg als assessment bij beoordelen van medische kennis pp. 18-21Best practices

Onderzoeksmethode voor studenten verpleegkunde pp. 22-24Onderzoek

Hoe kun je verzorgend leiderschap herkennen én stimuleren? pp. 26-29Onderzoek

Gebruik van Entrustable Professional Activities om beter aan te sluiten bij de praktijk pp. 30Onderzoek

Gebruik van Entrustable Professional Activities om beter aan te sluiten bij de praktijk pp. 30Onderzoek

‘Als iemand me maar één keer laat zien hoe het moet’ pp. 30