Onderzoek

Ziekenhuisverpleegkundigen trainen in hun telehealth-competenties

Ziekenhuisverpleegkundigen trainen in hun telehealth-competenties

Het opschalen van ‘zorg op afstand’ (telehealth) vanuit een ziekenhuis gaat nog moeizaam. Een van de oorzaken hiervoor is het gebrek aan zelfvertrouwen onder verpleegkundigen in hun eigen telehealth-vaardigheden. In deze studie onderzochten wij onder 1.017 Nederlandse ziekenhuisverpleegkundigen in welke competenties zij voldoende en onvoldoende vertrouwen hebben. Op basis van de uitkomsten worden aanbevelingen gedaan voor training.

Referentie:

  • Houwelingen, C.T.M. van, Ettema, R.G.A., Kort, H.S.M., & Cate, O. ten (2019). Hospital Nurses’ Self-Reported Confidence in Their Telehealth Competencies. Journal of Continuing Education in Nursing, 50(1), 26-34.