Interview

In gesprek met Nicole Janmaat
‘Steeds weer die worsteling tussen kwantiteit en kwaliteit van stageplaatsen’

‘Steeds weer die worsteling tussen kwantiteit en kwaliteit van stageplaatsen’

Nicole Janmaat is voorzitter van het Landelijk Overleg Stagecoördinatoren (LOS), een overleg waarin vertegenwoordigers, stagecoördinatoren van alle zeventien bacheloropleidingen verpleegkunde vertegenwoordigd zijn. Zij werkt als docent verpleegkunde bij de HBO-V Windesheim en is als relatiebeheerder medeverantwoordelijk voor het leren in de praktijk. De redactie vroeg haar naar haar werkzaamheden, de speerpunten van het LOS en haar visie op het leren van studenten in de praktijk.

‘Het gaat uiteindelijk om het leveren van de beste zorg voor de mensen die zorg nodig hebben’