Best practices

Het Onderzoek-in-Onderwijsmodel
Onderzoekend vermogen in het Saxion-curriculum BN2020

Onderzoekend vermogen in het Saxion-curriculum BN2020

Het ontwikkelen van onderzoekend vermogen is een essentieel onderdeel binnen de curricula van de hbo-verpleegkundeopleidingen (Lambregts et al., 2016). De Saxionvisie ‘Doeners met Denkkracht’ (Beleidsgroepen onderwijs, onderzoek en internationalisering, 2016) vormt de basis voor de centrale en herkenbare plaats van onderzoekend vermogen in alle leerjaren van het herziene curriculum BN2020. Centraal staat een model waarin de beroepspraktijk de context vormt voor het definiëren van onderzoekend vermogen in alle opleidingen: het Onderzoek-in-Onderwijsmodel (OiO-model). In dit artikel beschrijven we hoe het OiO-model is toegepast binnen het curriculum BN2020 en wat onze eerste ervaringen zijn.

Referenties

  • Beleidsgroepen onderwijs, onderzoek en internationalisering (2016). ‘Doeners met denkkracht’ Visie op Onderwijs en Onderzoek. Saxion Hogeschool, Deventer/Enschede.
  • Bergsma, A. (2018). Balanceren tussen vakkennis en innovatiekracht. Nieuw Smart Solution Semester maakt opleiding verpleegkunde breder. Onderwijs & Gezondheidszorg(6), 25-28.
  • Boonstra, J., Dijk, M. van de, Tijhuis, E., Ros-Philipsen, S., Koopman, D., Uitdehaag, M., Groeneveld, S., & Jukema, J.S. (2019). Serious Game Carion: Wijkverpleegkunde in een uitdagende leeromgeving. Onderwijs & Gezondheidszorg, 43(3), 22-25.
  • Lambregts, J., Grotendorst, A. & Merwijk, C. van (2016). Bachelor of Nursing 2020. Een toekomstbestendig opleidingsprofiel 4.0. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  • Losse, M.A., Bouten L.M. & Nahuis R. (2017). Een integratiemodel voor het contextualiseren van onderzoekend vermogen. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 35 (2), 25-41.
  • Losse, M.A. & R. Nahuis (2017). Grenspraktijken in een hogeschoolbreed project. Integratie van onderzoekend vermogen. Hoger Onderwijs Management, (1),14-18.
  • Projectgroep BN2020 (2018). Kaart onderzoekend vermogen – Hbo-verpleegkunde. Saxion Hogeschool, Deventer/Enschede.
  • Tijhuis, E., Mulder, M., Evers, K., Jukema, J.S., Dijk, M. van de & Visscher-Voerman, I. (2019). Serious gaming in opleiding Verpleegkunde. OnderwijsInnovatie, (1)d13. Online via: https://onderwijsinnovatie.ou.nl/oi-maart-19/serious-gaming-in-opleiding-verpleegkunde/