Leerpraktijk

Werken aan amplitie
Interventies voor optimaal functioneren van jonge professionals in de zorg

Werken aan amplitie

Het Deventer Ziekenhuis zet in op ontwikkelingsgerichte begeleiding voor jonge artsen, onder de naam ‘What’s next’. Met behulp van deze gerichte begeleiding werken arts-assistenten aan hun ‘professional wellbeing’, ofwel professioneel welzijn, door balans te brengen in belasting en belastbaarheid in hun werkzame leven. Werken vanuit amplitie is de achterliggende gedachte; het versterken van psychisch welzijn door de inzet van eigen kracht. De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan met deze vorm van ondersteuning zijn dermate positief en belangrijk dat dit wellicht ook voor andere jonge zorgprofessionals interessant is, zoals verpleegkundigen, zowel mbo als hbo.

Literatuur

  • Bennink, H. (2008). Op weg naar professioneel meesterschap, een stadiummodel voor de ontwikkeling van professionals. Supervisie en Coaching, 25, 151-177.
  • Bosker, C., Hekkert C., Dunnwald S., Strijdveen M. Projectverslag en Handreiking Effectieve ontwikkelingsgerichte begeleidingvan arts assistenten. Samenwerkingsproject van Deventer Ziekenhuis en Medisch Centrum Leeuwarden.
  • Ouweneel, E., Schaufeli, W.B. & Le Blanc, P. (2009). Van preventie naar amplitie: Interventies voor optimaal functioneren. Gedrag & Organisatie, 22, 118-135.
  • Paauw, S. (2018). ‘A(n)ios-bestaan kan uitputtingsslag zijn’ Medisch contact, 37, 10-11.
  • Schaufeli, W.B. & Taris, T.W. (2013). Het Job Demands-Resources model: overzicht en kritische beschouwing. Gedrag en Organisatie, 26, 182-204.