Onderzoek

Organisatieleren in ziekenhuizen

Organisatieleren in ziekenhuizen

Organisatieleren hangt samen met betere patiëntuitkomsten, hogere arbeidssatisfactie, gereduceerde kosten en andere voordelen. Organisatieleren is een proces van positieve verandering in collectieve kennis, bewustzijn en acties van een organisatie, dat bijdraagt aan het vermogen van de organisatie om de gewenste uitkomsten te bereiken. De wetenschap en praktijk van het organisatieleren in de gezondheidszorg zijn gebaat bij een middle-range theorie over organisatieleren. Zo’n theorie zou helpen om organisatieleren in het ziekenhuis systematischer, coherenter en pragmatischer te benaderen. Zo’n theorie bestaat echter niet.

Referenties

  • Lyman, B., Jacobs, J.D., Hammond, E.L., & Gunn, M.M. (2019).
    Organizational Learning in Hospitals: A Realist Review. Journal of advanced nursing, 75, 2352-2377.