Onderzoek

Opleiden tot professionals
Herkennen en aanpakken van tekortkomingen in professionaliteit

Herkennen en aanpakken van tekortkomingen in professionaliteit

Als een arts onprofessioneel gedrag vertoont, was dat vaak al zichtbaar tijdens de studie. Daarom is het belangrijk onprofessioneel gedrag van studenten tijdig te onderkennen, zodat er tijdens de opleiding nog bijgestuurd kan worden. Het blijkt dat docenten het lastig vinden om gedrag van studenten als onvoldoende professioneel te beoordelen. Hoe kan het voor docenten makkelijker worden om onprofessioneel gedrag te verwoorden? En welke mogelijkheden heeft een opleiding om een student te stimuleren tot verbetering? In dit artikel geeft dr. Marianne Mak-van der Vossen een samenvatting van haar proefschrift over het herkennen en aanpakken van tekortkomingen in professionaliteit van artsen in opleiding. De inhoud is ook interessant voor docenten van andere opleidingen in de zorg.

Referenties

 • Mak-van der Vossen, M.C., Teherani, W.N., Mook, W. van, Croiset, G., & Kusurkar, R.A. (2018). Investigating US medical students’ motivation to respond to lapses in professionalism.
  Medical Education, 52(8), 838-850.
 • Mak-van der Vossen, M.C., Mook, W.N. van, Burgt, S. van der, Kors, J.M., Ket, J.C.F., Croiset, G. et al. (2017). Descriptors for unprofessional behaviours of medical students: a systematic review and categorisation. BMC Med Educ, 17(1), 164.
 • Mak-van der Vossen, M., Mook, W.N. van, Kors, J.M., Wieringen, W.N. van, Peerdeman, S.M., Croiset, G. et al. (2016). Distinguishing three unprofessional behavior profiles of medical students using Latent Class Analysis. Academic Medicine, 91(9),1276-1283.
 • Mak-van der Vossen, M.C., Croix, A. de la, Teherani, A., Mook, W.
  van, Croiset, G., & Kusurkar, R.A. (2019a). Developing a two-dimensional model of unprofessional behaviour profiles in medical students. Adv Health Sci Educ Theory Pract, 24(2), 215-232.
 • Mak-van der Vossen, M.C., Croix, A. de la, Teherani, A., Mook, W.N. van, Croiset, G., & Kusurkar, R.A. (2019b). A road map for attending to medical students’ professionalism lapses. Academic Medicine, 94(4), 570-578.
 • Papadakis, M.A., Teherani, A., Banach, MA., Knettler, T. R., Rattner, S. L., Stern, D.T. et al. (2005). Disciplinary action by medical boards and prior behavior in medical school.
  The New England Journal of Medicine, 353(25), 2673-2682.
 • Wenger, E. (2008). Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity. Cambridge University Press.
 • Ziring, D., Frankel, R.M., Danoff, D., Isaacson, J.H., & Lochnan, H. (2018). Silent Witnesses: Faculty reluctance to report medical students’ professionalism lapses. Academic Medicine,
  93(11), 1700-1706.