Opinie

Lezers reageren
‘Een zerotolerancebeleid ten aanzien van pesters/pesten’

‘Een zerotolerancebeleid ten aanzien van pesters/pesten’

De stelling waarop gereageerd kon worden, luidde: ‘Het is de taak van de opleidingen om studenten weerbaar te maken tegen pesten op de werkvloer.’ In de reacties komt allereerst de (h)erkenning van pestgedrag naar voren en vervolgens de nadruk op de openheid en veiligheid die gecreëerd moet worden om slachtoffers te vermijden.