Onderzoek

Cultureel Competente Zorg
Reflectie op de eigen normen en waarden als uitgangspunt

Reflectie op de eigen normen en waarden als uitgangspunt

Het snelgroeiende aantal zorgbehoeftige migrantenouderen en het personeelstekort in de zorg maakt een toekomstbestendige aanpak nodig. Alle aanbieders die ouderenzorg en ondersteuning bieden zouden cultuursensitief moeten zijn en aan iedereen goede, persoonsgerichte zorg bieden. Wat is daarvoor nodig? Dit vroegen wij aan zorgprofessionals, werkend met deze diverse doelgroep. In dit artikel leest u over de vragen ‘Hoe kijken professionals in de verpleeghuizen naar Cultureel Competente Zorg (CCZ) voor ouderen met een migratie-achtergrond?’ En ‘Over welke kennis en vaardigheden moet een (toekomstig) zorgprofessional beschikken om goed te zorgen voor deze groep ouderen?'

Referenties:

 • Betancourt, J.R. (2003). Cross-cultural medical education: conceptual approaches and frameworks for evaluation. Academic Medicine, 82, 560-569.
 • Betancourt, J.R., Green, A.R., Carrillo, J.E., & Ananeh-Firempong, O. (2003). Defining cultural competence: a practical framework for addressing racial/ethnic disparities in health and healthcare. Public Health Reports, 118(4):293-302.
 • Boele, A.H. (2017), Literatuuroverzicht bij Kennisatelier 29 mei 2017. Zorg en wonen voor ouderen met een migratieachtergrond. Utrecht: Universiteit Utrecht.
 • Campinha-Bacote, J. (2002). The process of cultural competence in the delivery of healthcare services: A model of care. Journal of Transcultural Nursing, 13(3), 181-184.
 • CBS Statline (2014). Prognose bevolking: geslacht, leeftijd, herkomst en generatie, 2015-2060. Geraadpleegd op 27 februari 2018, van http://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82685NED/table?ts+1519721060762.
 • Elliot, R., & Timulak, L. (2005). Descriptive and interpretive approaches to qualitative research. A handbook of research methods for clinical and health psychology, 1(7), 147-159.
 • Gray, D. (2004). Doing research in the real world: Qualitative and quantitative approaches. Londen: SAGE Publications.
 • Leyerzapf, H., Klokgieters, S.S., Ghorashi, H., & Broese van Groenou, M.I. (2017). Kleurrijke zorg: een verkennende literatuurstudie naar culturele en seksuele diversiteit in de langdurige ouderenzorg. Amsterdam: Cordaan, Institute for Societal Resilience and Medical Humanities, VUmc.
 • Meulenkamp, T.M., Beek, A.P.A. van, Gerritsen, D.L., Graaff, F.M. de, & Francke, A.L. (2010). Kwaliteit van leven bij migranten in de ouderenzorg: een onderzoek onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antillaanse/Arubaanse en Chinese ouderen. Utrecht: Nivel.
 • Merry, M., & Boussaid, F. (2017). Goud om diversiteit te omarmen, maar niet door verschillen te negeren. Online via https://www.socialevraagstukken.nl/diversiteit-ok-maar-durf-verschillen- te-benoemen.
 • Knowledge and Policy, Special Issue, “Policy Controversies in the Negotiatory State,” Vol. 8, No. 4, 1995.
 • Parlevliet, J.L., Uysal-Bozkir, O., Goudsmit, M., Campen, J.P., Kok, R.M., Riet, G. e.a. (2016). Prevalence of mild-cognitive impairment and dementia in older non-western immigrants in the Netherlands: a cross-sectional study. International Journal of Geriatric Psychiatry, 31(9), 1040-1049.
 • Rijksoverheid (2012) Samen leven bindt verschillen − Integratie in (versnelde) transitie. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • Verhagen, I., Ros, W.J., Steunenberg, B., & Wit, N.J. de (2014). Differences in healthcare utilisation between elderly from ethnic minorities and ethnic Dutch elderly. International Journal for Equity in Health, 13(1), 125.
 • Wieringen, van, J. (2014). Wie zorgt er voor oudere migranten? Utrecht: Pharos, UMCU/NUZO, AMC.
 • Zander, P.E. (2007). Cultural competence: Analyzing the construct. Journal of theory construction and testing, 11(2), 50-54.