Leerpraktijk

Ontwikkeling werkbegeleiding
De krachtige combinatie van kennis en reflectie

Ontwikkeling werkbegeleiding

Werkbegeleiding van verpleegkundigen-in-opleiding is anno 2019 belangrijker dan ooit. De verpleegkundige beroepskolom is in beweging. Dat vraagt om toekomstbestendig opleiden op de werkvloer. In deze leerpraktijk staat het ontwikkelprogramma dat de Academie van Máxima MC (MMC) hiervoor heeft ontworpen centraal. Het biedt inspiratie en ondersteuning voor (praktijk)opleiders, afdelingshoofden en werkbegeleiders om in de organisatie aan de slag te gaan met de (door)ontwikkeling van werkbegeleiding.

Referenties

  • Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations; Classic Deffinitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 54-67.
  • Dignath-van Ewijk, C., &. Werf, G. van der (2012). What Teachers Think about Self-Regulated Learning; Investigating Teacher Beliefs and Teacher Behavior of Enhancing Students’ Self-Regulation. Education Research International, Article ID 741713.
  • Kolb, D. (1984). Experimental Learning. Experience as the Source of learning and development. Englewood Cliffs: Prentince Hall.
  • Kotter, J. (2008). Het hart van de verandering, de principes van leiderschap bij verandering in de praktijk. Den Haag: Sdu uitgevers.
  • SLO. (2019). Curriculaire spinnenweb. Opgehaald van SLO curriculumontwerp:
    http://curriculumontwerp.slo.nl/spinnenweb