Best practices

Hoe kom je van idee naar onderwijsproduct?
Educatieve video’s over liefdevolle zorg

Educatieve video’s over liefdevolle zorg

Onder de titel ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’ brengt Leyden Academy on Vitality and Ageing in samenwerking met het Jo Visser fonds een educatieve leerlijn van video’s uit over de thema’s leefplezier en liefdevolle zorg. Zorg- en onderwijsinstellingen en zelfstandige trainers in de zorgsector kunnen de video’s gratis als online lesmateriaal gebruiken. De leerlijn is bestemd voor medewerkers zorg en welzijn in de ouderenzorg. In dit artikel wordt uiteengezet hoe het idee van project naar eindresultaat kwam en waarom de Lean Startup onderzoeksmethode daarbij nuttig bleek.

Referenties: