Opinie

Lezers reageren
‘Studenten van zorgopleidingen en social work leren elkaar kennen in jaar 1’

‘Studenten van zorgopleidingen en social work leren elkaar kennen in jaar 1’

We vroegen u te reageren op de stelling: ‘Interprofessioneel samenwerken kunnen studenten alleen in de praktijk leren.’ Want het is nog niet vanzelfsprekend dat dat gebeurt, terwijl de noodzaak tot samenwerken door alle disciplines wordt onderschreven. Via de mail en LinkedIn ontvingen wij reacties; het vraagstuk wordt herkend, soms vindt men het te zwaar aangezet én er worden voorbeelden van good practice gegeven.