Onderzoek

Opvattingen over dementie bij studenten verpleegkunde uit verschillende culturen

Opvattingen over dementie bij studenten verpleegkunde uit verschillende culturen

Wereldwijd lijden 50 miljoen mensen aan dementie. De WHO verwacht dat dit aantal tot 135,5 miljoen zal stijgen in 2050. Cultuur is van invloed op de opvattingen over dementie, variërend van dementie als behorend bij het ouder worden tot dementie als vergelding voor eerdere zonden. Studenten die in een ander land dan het land van herkomst een verpleegkundeopleiding volgen, geven aan het moeilijk te vinden om zich aan te passen aan de nieuwe cultuur en cultureel sensitieve zorg te geven aan mensen met dementie.

Referentie

  • Brooke, J., Cronin, C., Stiell, M., Ojo, O., Belcina, M.T. Jr., Smajloviće, S., et al. (2019). Nursing students’ cultural beliefs and understanding of dementia: A phenomenological study across three continents. Nurse Education Today, 77, 6-11.