Leerpraktijk

Klinisch redeneren aanleren in het mbo, hoe doe je dat?

Klinisch redeneren aanleren in het mbo, hoe doe je dat?

Er is binnen het verpleegkundig beroep veel aandacht voor het proces waarin zorgverleners tot besluiten komen over goede zorg, het zogenaamde klinisch redeneren. Tot onze verbazing komt het woord klinisch redeneren echter niet voor in het vernieuwde beroepsprofiel van de mbo-verpleegkundige. Ons inziens is deze complexe vaardigheid ook voor de mbo-opgeleide verpleegkundige essentieel om te leren. In deze leerpraktijk geven wij een voorbeeld van een binnen ROC Friese Poort ontworpen lessenreeks klinisch redeneren die te gebruiken is in de mbo-opleidingen tot verpleegkundige.

Referenties

  • Bakker, M., & Van Heycop ten Ham, C. (2014). Proactive Nursing: klinisch redeneren in zes stappen. Amsterdam: Boom Lemma Uitgevers.
  • De Vries, A., Custers, E., & Ten Cate, T. (2006). Leren klinisch redeneren en het ontwikkelen van ziektescripts: mogelijkheden in het medisch onderwijs. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 25(1), 3-13.
  • Hoogveld, B., Janssen-Noordman, A., & Van Merrienboer, J. (2011). Innovatief onderwijs in de praktijk. Groningen: Noordhoff uitgevers.
  • Van Straalen, L., & Kolk, J. (2014). Klinisch redeneren: wat is het,hoe leer je het, hoe toets je het? OenG, 2014(6), 10-14.