Onderzoek

Het maken van fouten tijdens simulaties; ervaringen van studenten

Het maken van fouten tijdens simulaties; ervaringen van studenten

In de gezondheidszorg worden naar schatting ieder jaar 16,8 miljoen fouten gemaakt, waarmee het de derde belangrijkste doodsoorzaak is in ontwikkelde landen. Om incidenten te voorkomen en patiëntveiligheid te bevorderen, wordt in het onderwijs aan gezondheidszorgprofessionals veel gebruikgemaakt van simulatie. Literatuur geeft aan dat simulatieonderwijs de gelegenheid biedt om fouten te maken en ervan te leren, maar er zijn ook studenten die zich niet veilig voelen als ze fouten maken. Ze ervaren fouten als een mislukking en lopen emotionele schade op.

Literatuur

  • Palominos, E., Levitt-Jones, T., Power, T., Martinez-Maldonado, R. (2019). Healthcare students’ perceptions and experiences of making errors in simulation: An integrative review.
    Nurse Education Today, 77, 32-39.