Onderzoek

Aanpassing basiscurricula
Basiscompetenties palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen

Basiscompetenties palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen

De behoefte aan palliatieve zorg zal door de vergrijzing en toename van het aantal chronisch zieken de komende jaren toenemen. Palliatieve zorg is complexe zorg die van (beginnende) zorgprofessionals specifieke competenties vraagt. In het Consortium Palliatieve zorg Limburg en Zuidoost-Brabant werd in 2016 en 2017 onderzoek gedaan naar welke competenties dat volgens de literatuur, zorgprofessionals en docenten zouden moeten zijn. Ook werd onderzocht hoe palliatieve zorg volgens de wensen van zorgprofessionals en studenten op dit gebied het beste kan worden ingebed in de basiscurricula.

Referenties