Opinie

Lezers reageren
‘Feedback is essentieel om het leren te stimuleren’

‘Feedback is essentieel om het leren te stimuleren’

U kon reageren op de stelling: ‘Veelvuldig toetsen, ook in de praktijk, is het beste middel om studenten te motiveren.’ Via LinkedIn en per mail ontvingen we reacties. Met name het formatief toetsen en de vorm van toetsen blijven onderwerp van discussie.