Onderzoek

Farmacologie in het onderwijs aan studenten verpleegkunde

Farmacologie in het onderwijs aan studenten verpleegkunde

Verpleegkundigen zijn veelvuldig met medicatie bezig: voor het toedienen, het berekenen van hoeveelheden, de observatie van bijwerkingen en de administratie ervan. Door toename van het aantal oudere mensen, mensen met chronische ziekten en een langdurige medische geschiedenis zullen verpleegkundigen te maken krijgen met nieuwe medicatie en vormen van medicatietoediening en dat vraagt ander gedrag. Uit onderzoek blijkt dat medicatiefouten leiden tot langere opnames, intoxicatie en een toename van de kosten.

Literatuur

Gill, M., Andersen, E., Hilsmann, N. (2019). Best practices for teaching pharmacology to undergraduate nursing students: A systematic review of the literature. Nurse Education Today, 74, 15-24.