Opinie

Lezers reageren
‘Het is goed als er eisen aan de functie zitten die getoetst kunnen worden’

‘Het is goed als er eisen aan de functie zitten die getoetst kunnen worden’

De stelling ‘Het is noodzakelijk dat er een kwaliteitsregister voor opleiders komt’ leidde tot veel discussie. Bij de stand van OenG op het congres van V&VN Opleiders werd aan de deelnemers gevraagd om hun reactie op een post-it te zetten. Ook ontvingen we een reactie via LinkedIn.
De reacties op de post-its zijn niet met naam ondertekend; wel weten de ‘plakkers’ dat hun reactie in OenG geplaatst kan worden. We verdelen de reacties in algemeen (4 reacties), eens (13 reacties) en oneens (6 reacties).