5 vragen

Goede zorg is ook goed omgaan met patiëntgegevens

Goede zorg is ook goed omgaan met patiëntgegevens

Sinds 25 mei 2018 is een nieuwe privacywet van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is een Europese wet, waardoor binnen de EU dezelfde regels gelden. Wij vroegen Pauline Gras, senior woordvoerder/communicatieadviseur van de Autoriteit Persoonsgegevens, naar de mogelijke gevolgen voor opleiding en praktijk van de zorgprofessional.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over (de gevolgen van) de AVG voor opleiding en praktijk van de zorgprofessional? p.gras@autoriteitpersoonsgegevens.nl