Best practices

Werkvorm
Anticiperen door de inzet van toekomstscenario’s

Anticiperen door de inzet van toekomstscenario’s

Om in het veranderende zorglandschap beter te kunnen anticiperen op de toekomst is het voor zorg- en onderwijsorganisaties noodzakelijk samen vooruit te kijken en out of the box te denken. Een werkvorm die zich hiervoor leent is het gezamenlijk ontwikkelen van toekomstscenario’s.
Dit artikel geeft met behulp van een voorbeeld over zorginnovatiecentra en -netwerken weer hoe het werken met toekomstscenario’s hierbij behulpzaam kan zijn, maar ook dilemma’s oplevert.

Literatuur

  • Benammar, S., Snoek, M., Dale, L., Juist, N., Meeder, S., Poortinga, J., et al. (2006). Leren met Toekomstscenario’s. Scenarioleren voor het hoger onderwijs. Utrecht: Stichting Digitale Universiteit.
  • Frost, D., & Snoeren, M.W.C. (2010). Het ontwikkelen en integreren van diverse vormen van kennis: de rol van de lecturer practitioner. [The development and integration of different ways of knowing: the role of the lecturer practitioner]. Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs, 34(4), 6-10. doi:10.1007/BF03090005
  • Niessen, T., & Cox, K. (Eds.) (2011). Innoverend leren in het zorginnovatiecentrum. Het creëren van ruimte voor vernieuwing. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
  • Schuurmans, M., Lambregts, J., & Grotendorst, A. (2012). Beroepsprofiel verpleegkundige. Verpleegkundigen en verzorgenden 2020. Utrecht.
  • Vereniging Hogescholen (2015). #HBO 2025 wendbaar en weerbaar. Den Haag.