5 vragen

Twee vernieuwde opleidingen

Twee vernieuwde opleidingen

Het project CZO Flex Level werkt in de komende vier jaar (2018-2022) aan duurzame verbetering van het opleidingsaanbod voor gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel in Nederland. In samenwerking met professionals, zorginstellingen en opleidingsinstituten wordt een nieuw, flexibel en modulair opleidingsaanbod ontwikkeld. Dit moet beter aansluiten bij de behoeften in de zorgmarkt.
Peter Fest en Niels Oerlemans, projectleiders namens de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) beantwoorden vijf vragen over dit project.