Best practices

Ervaringen met inleefsessies
Simulatieleren in het zorgethisch lab Zwolle

Simulatieleren in het zorgethisch lab Zwolle

De zorg vraagt de komende jaren van zorgverleners meer en meer de eigen regie, het eigen netwerk en gebruik van zorgtechnologie om zorgvragers te ondersteunen. Maar hoe leren zorgverleners (in opleiding) de daarbij passende attitudes aan? Om dit leerproces te intensiveren hebben zorgopleidingen, zorginstellingen en toeleverende bedrijven in de regio Zwolle het Zorgtrainingscentrum opgezet. Met name in het onderdeel Zorgethisch Lab ondervinden zorgprofessionals (in opleiding) door inleefsessies aan den lijve wat het effect van hun handelen is in gesimuleerde zorgsituaties. Na drie jaar kunnen uit de ervaringen met het Zorgethisch lab lessen getrokken worden over inrichting en uitkomsten van de inleefsessies.

Literatuur

  • Cusveller, B. (2017). Simulatieleren en morele vorming van verpleegkundigen:  ethiekonderwijs 3.0. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 27(1), 26-27.
  • Cusveller, B. & Schep-Akkerman, A. (2017). Evaluatie van inleefsessies in het Zorgethisch lab Zwolle: simulatieleren in het verpleegkundig ethiekonderwijs. Onderzoek van Onderwijs, 46(3), 10-17.
  • Lambregts, J. & Grotendorst, A. (red.) (2012). Leren van de toekomst. Verpleegkundigen en verzorgenden 2020. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
  • Vanlaere, L., Timmermann, M., Stevens. L. & Gastmans, C. (2011). ‘Mijn lichaam weet het.’ Ervaringen van simulant-zorgontvangers met een zorg-ethisch lab en wat het doet met hun empathie. Ethische perspectieven, 21(4), 431-445.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar: https://www.zorgtrainingscentrum.nl/de-labs/zorgethisch-lab.