Onderzoek

Eisen in andere landen
Nieuwe herregistratie-eisen voor verpleegkundigen

Nieuwe herregistratie-eisen voor verpleegkundigen

In december 2017 presenteerde het ministerie van VWS het wetsvoorstel wet BIG II. Een van de voorgenomen wijzigingen betreft de uitbreiding van de herregistratie-eisen. Naast de werkervaringseis van 2080 uur in vijf jaar zal een verpleegkundige ook minimaal 100 uur moeten besteden aan deskundigheidsbevordering om zich te kunnen herregistreren. Aan betrokken veldpartijen is gevraagd om hiervoor met een voorstel te komen. Om niet helemaal zelf het wiel uit te vinden, is het zinvol te kijken hoe andere landen hier invulling aan geven. In dit onderzoek gaan we na welke eisen negen westerse landen stellen aan de herregistratie van verpleegkundigen.1

Literatuur

 • Burns, B. (2009). Continuing Competency: What’s Ahead? Journal of Perinatal & Neonatal Nursing, 23 (3), 218-227.
 • CNA (2000). A national framework for continuing competence programs for registered nurses. Canadian Nurses Association (CNA).
 • Cutcliffe, J. & Forster, S. (2010). Professional Regulatory Nursing Bodies: International variation in the protection of the public. International journal of nursing studies, 47 (11), 1343-1345.
 • Driesen, A., Verbeke, K., Simoens, S., Laekeman, G. (2007). International trends in lifelong learning for pharmacists. American Journal of Pharmaceutical Education, 71 (3), 52.
 • Evans, A. (2008). Competency assessment in nursing. A summary of literature published since 2000. Australia, National Education Framework Cancer Nursing (EdCaN).
 • Fitzgerald, M., Walsh, K., McCutcheon, H. (2001). An integrative systematic review of indicators of competence for practice and protocol for validation of indicators of competence. Department of Clinical Nursing Adelaide University & Joanna Briggs Institute for Evidence Based Nursing and Midwifery, Adelaide.
 • Franklin, N. & Melville, P. (2015). Competency assessment tools: An exploration of the pedagogical issues facing competency assessment for nurses in the clinical environment. Collegian, 22 (1), 25-31.
 • Garside, J.R. & Nhemachena, J.Z.Z. (2013). A concept analysis of competence and its transition in nursing. Nurse Education Today, 33 (5), 541-545.
 • McMullan, M., Endacott, R., Gray, M.A., Jasper, M., Miller, C.M.L., Scholes, J., et al. (2003). Portfolios and assessment of competence: a review of the literature. Journal of advanced nursing, 41 (3), 283-294.
 • Pearson, A., Fitzgerald, M., Walsh, K., Borbasi, S. (2002). Continuing competence and the regulation of nursing practice. Journal of nursing management, 10(6), 357-364.
 • Pool, I., 2017. Continue bekwaamheid van zorgprofessionals: zeven tips voor zorgorganisaties. Onderwijs en gezondheidszorg, 41(2), 17-20.
 • Reich, A., Rooney, D., Boud, D. (2015). Dilemmas in continuing professional learning: learning inscribed in frameworks or elicited from practice. Studies in Continuing Education, 37(2), 131-141.
 • Solé, M., Panteli, D., Risso-Gill, I., Döring, N., Busse, R., McKee, M., et al. (2014). How do medical doctors in the European Union demonstrate that they continue to meet criteria for registration and licencing? Clinical Medicine, 14(6), 633-639.
 • Tran, D., Tofade, T., Thakkar, N., Rouse, M. (2014). US and international health professions’ requirements for continuing professional development. American Journal of Pharmaceutical Education, 78(6), 129.
 • Vernon, R. (2013). Relationships Between Legislation, Policy and Continuing Competence for Registered Nurses in New Zealand. PhD-thesis, University of Sydney.

Discussieer mee!

Over dit artikel kunt u discussiëren met de eerste auteur via de LinkedIn-groep Tijdschrift Onderwijs en Gezondheidzorg.