Leerpraktijk

Leerinterventies ontwerpen in een snelkookpan

Leerinterventies ontwerpen in een snelkookpan

Het vormgeven van een leerinterventie kost vaak meer tijd dan gedacht. Voordat je kunt starten is er al veel denkwerk verzet. Welke doelen streven we na? Hoe maken we het leren aantrekkelijk? Voor het vinden van antwoorden op deze vragen heb je verschillende mensen nodig, zoals de doelgroep, leidinggevenden en opleiders. Dan begint het gepuzzel om hen bij elkaar te brengen. Waar is ruimte in de overvolle agenda’s? Meestal pak je hier en daar een paar uur om samen aan de slag te gaan. Een ontwerpproces neemt dan weken in beslag en raakt versnipperd. Ontwerpen in een snelkookpan is een alternatief.

Referenties

  • Deen, E. & Rondeel, M. (2017). Opleidingskunde. Leren in het werk, rond het werk, voor het werk. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet.
  • Grotendorst, A., Rondeel, M. & van Wijngaarden, P. Kritische beroepssituaties geven competenties context. OenG, 4, 18-22.
  • Kessels, J.W.M. (1996). Succesvol ontwerpen. Curriculumconsistentie in opleidingen. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen.
  • Knapp, J., Zeratsky, J. & Kowitz, B. (2016). Sprint. Baanbrekende oplossingen binnen vijf dagen. Houten- Antwerpen: Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv