Onderzoek

Cognitive load theory en werkplekleren

<i>Cognitive load theory</i> en werkplekleren

In het zorgonderwijs groeit de aandacht voor de cognitive load theory (CLT). CLT wordt vooral gebruikt bij het ontwerp van klassikale instructie, maar heeft grote potentie voor toepassing in werkplekleren. Dit onderzoek brengt de bestaande literatuur over CLT en gerelateerde constructen binnen werkplekken (zowel gesimuleerd als authentiek) in kaart.

Literatuur

  • Sewell, J.L., Maggio, L.A., Cate, O. ten, Gog, T. van, Young, J.Q., & O’Sullivan, P.S. (2018). Cognitive load theory for training health professionals in the workplace: A BEME review of studies among diverse professions: BEME Guide No. 53. Medical teacher, 1-15