Recensies

Boekbespreking
Het grote stageboek voor werkgevers

Het grote stageboek voor werkgevers

Dit boek is bestemd voor organisaties die aantrekkelijk willen zijn voor jong talent. Volgens auteur Maarten Brand kan een leerbedrijf zich met de kwaliteit van de stagebegeleiding onderscheiden. Vanwege de snel vergrijzende arbeidsmarkt hebben organisaties er belang bij om jonge mensen via een mooie stage-ervaring enthousiast te maken voor hun bedrijf. Dit handboek helpt organisaties op weg bij het succesvol werven en begeleiden van stagiairs op mbo- en hbo-niveau. Doel van het boek is om het werken met stagiairs slimmer te organiseren en leuker te maken voor alle betrokkenen.