Leerpraktijk

Leren in het werk in de zorg: een lange weg naar vakbekwaamheid en de ontwikkeling van een eigen identiteit

Leren in het werk in de zorg: een lange weg naar vakbekwaamheid en de ontwikkeling van een eigen identiteit

De opleidingen in de zorg hebben een lange traditie en zijn nauw gekoppeld aan de werkpraktijk. Voor de emancipatie van het verpleegkundige beroep was het echter belangrijk om weg te bewegen van de werkplek. De terugkeer werd problematisch.

Literatuur

  • Billett, S. (2008). Learning throughout working life: a relational interdependence between social and individual agency. British Journal of Education Studies, 55 (1) 39-58.
  • Broad, M.L. & Newstrom, J.W. (1992). Transfer of training. Action-packed strategies to ensure high payoff from training investments Reading, Mass.: Addison-Wesley Publishing Company Inc
  • Grotendorst, A., Aken. I. van, Sino, C. & Veldhuizen, B. van (2007). Verleiden tot leren in het werk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  • Latham, G.P. & Crandall , S.R. (1991). Organizational and social factors. In: Morrison, J.E. (ed.), Training for performance (pp 260-285). Chichester: John Wiley & Sons.
  • Robinson, D.G. & Robinson, J. (1989). Training for impact. San Francisco: Jossey-Bass.
  • Simons, P.R.J. (2007). Werkgerelateerd leren. In: Grotendorst, A., Aken. I. van, Sino, C. & Veldhuizen, B. van. Verleiden tot leren in het werk. (pp.40-49). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  • V&VN (2017). Wetsvoorstel Nieuwe Beroepsprofielen gepresenteerd. https://www.venvn.nl/berichten/id/2194867/wetsvoorstel-nieuwe-beroepsprofielen-gepresenteerd.
  • Vliet, K. van, Grotendorst, A. & Roodbol, P. (2016). Anders kijken, anders leren, anders doen. Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk. Zorginstituut Nederland.
  • Vygotsky, L. (1978) Interaction between learning and development. In: Gauvin en Cole (Eds), Readings on the development of Children. (pp.34-40). New York: Scientific American Books.