Onderzoek

Werkplekleren
Een reviewstudie

Een reviewstudie

Werkplekleren is een onmisbaar onderdeel van een beroepsopleiding. Opleidingen en leerbedrijven worstelen echter vaak met de positionering en inrichting van het werkplekleren. Niet zo vreemd: het leren op de werkplek heeft nu eenmaal een ander karakter dan ‘schools’ leren. Om te kijken welke wetenschappelijke kennis nu eigenlijk beschikbaar is over de pedagogisch-didactische vormgeving van werkplekleren in het initieel beroepsonderwijs, voerden onderzoekers van het HAN-kenniscentrum ‘Kwaliteit van Leren’ een systematische reviewstudie uit. Uitkomst van de studie is een set van elf ontwerpregels voor de organisatie en inrichting van werkplekleren.

Selectie van bronnen

  • Benner, P. (2015). Curricular and Pedagogical Implications for the Carnegie Study, Educating Nurses: A Call for Radical Transformation. In: Asian Nursing Research, vol. 9 pp. 1-6.
  • Billett, S. (2001). Learning in the workplace: Strategies for effective practice. Crows Nest: Allen & Unwin.
  • Nieuwenhuis, L., Hoeve, A., Nijman, D.J. & Vlokhoven, H. van (2017). Pedagogisch-didactisch vormgeven van werkplekleren in het initiële beroepsonderwijs: een internationale reviewstudie. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kenniscentrum Kwaliteit van Leren. NRO 405-15-710-010.
  • Onstenk, J. (2003). Werkplekleren in de beroepskolom. Den Haag: Onderwijsraad.
  • Yperen, T.A. van & Veerman, J.W. (2008, red.). Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek onderzoek in de jeugdzorg. Delft: Eburon

Meer informatie