Onderzoek

Beoordeling van studenten door mentoren

Beoordeling van studenten door mentoren

Beoordeling van competenties in de praktijk is een essentieel element in de opleiding tot verpleegkundige. Aanleiding tot deze studie is ongerustheid over de subjectiviteit en inconsistentie van de huidige toetsing en over het feit dat mentoren (werkbegeleiders en praktijkbegeleiders met een mentorrol) niet in staat zijn studenten te laten zakken. Het doel van deze studie was te onderzoeken hoe mentoren tot summatieve oordeels- en besluitvorming komen over de competenties van studenten.

Referentie

Burden, S., Topping, A.E., O’Halloran, C. (2017). Mentor judgements and decision-making in the assessment of student nurse competence in practice: a mixed-methods study. Journal of Advanced Nursing, 00, 1-12. doi: 10.1111/jan.13508.