Onderzoek

Wijkverpleging
Wat leveren leernetwerken docenten en wijkverpleegkundigen op?

Wat leveren leernetwerken docenten en wijkverpleegkundigen op?

Bevorderen van zelfmanagement en eigen regie is tegenwoordig een belangrijke taak van wijkverpleegkundigen. Ook moeten wijkverpleegkundigen meer dan voorheen aandacht besteden aan preventie, gezondheidsbevordering en samenwerking. Het ‘nieuwe werken in de wijk’ vraagt van wijkverpleegkundigen en verpleegkundedocenten dat zij relevante competenties (verder) ontwikkelen. Leernetwerken Wijkverpleging dragen bij aan die ontwikkeling. Daarnaast zijn er indicaties dat die leernetwerken leiden tot meer samenwerking en uitwisseling tussen onderwijs en praktijk en tot meer stageplekken. Onlangs evalueerde het NIVEL de activiteiten van deze leernetwerken.

Referenties

  • Hibma, C., Verweij, R., Klaassen A, Driel, A.G. van, Martijn, L.F.J, Poppelier, B., et al.(2016). Wanneer docenten hbo-v en wijkverpleegkundigen meelopen in elkaars praktijk. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.
  • Process Coaching Center (z.d.). The four stages of learning. Online via: http://processcoaching.com/fourstages. 
  • Bont, M. de, Haaren, E. van, Rosendal, H., & Wigboldus, M. (2012). Expertisegebied wijkverpleegkundige. Utrecht: V&VN.
  • Koopman-van den Berg, D.J.E.M., Heerde K. van, & Berg, A. van den. (2017). WijkLink Oost. Een leernetwerk voor wijkverpleegkundigen, studenten en docenten in Oost/Nederland. Onderwijs en Gezondheidszorg, 41(4), 21-24.
  • Nooteboom, L., Eilander, J., Theunissen, J., Baten, I., Mulder, E., & Voordouw, I. (2017). Samen leren: het ontwikkelen en benutten van kennis met opleidingen en zorgprofessionals. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 2017.
  • Verkleij, K., & Francke, A.L. (2017). Evaluatie van leernetwerken wijkverpleging. Utrecht: NIVEL.
  • ZonMw. Subsidie-oproep Leernetwerken Wijkverpleging. Den Haag, ZonMw, 2015