Opinie

Lezers reageren
‘Direct aan de zorgvrager tijd besteden is leuker dan administratie voeren’

‘Direct aan de zorgvrager tijd besteden is leuker dan administratie voeren’

Vanaf januari 2018 gaan verschillende beroepsgroepen samen met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders vaststellen welke regels binnen hun vakgebied kunnen worden geschrapt en wat er nodig is om dit te realiseren. Een van de eerste maatregelen is het schrappen van de 5-minutenregistratie voor de wijkverpleegkundigen, met onder andere als argument het verhogen van het werkplezier. Wij wilden graag uw reactie weten op de volgende stelling: Regels moeten geschrapt worden om de inhoud ervan, en niet met als argument ‘verhogen van het werkplezier’. We ontvingen reacties via Twitter en LinkedIn: het schrappen van regels moet wel een doel dienen, maar eigenlijk is iedereen het erover eens dat werkplezier een groot goed is.