Onderzoek

Hoe groeit emotionele intelligentie?

Hoe groeit emotionele intelligentie?

Internationale studies wijzen uit dat emotionele intelligentie (EI) van invloed is op het werk en de relaties van verpleegkundigen met patiënten. Studenten verpleegkunde scoren hoger op EI dan studenten van andere studies, EI neemt toe met de leeftijd en neigt naar hogere scores bij vrouwen. Het doel van deze studie was inzicht te verkrijgen in de EI van studenten verpleegkunde in Slovenië en de invloed van eerdere praktijkervaring en geslacht op EI. Ook werd onderzocht of er verschillen waren met studenten techniek (ICT).

Štiglic, G., Cilar, L., Novak, Ž., Vrbnjak, D., Stenhouse, R., Snowden, A. et al. (2018). Emotional intelligence among nursing students: Findings from a cross-sectional study. Nurse education today, 66, 33-38.