Best practices

Zorg en welzijn ouderen
De ontwikkeling van een multilevel learning community in de zorg voor ouderen

De ontwikkeling van een <i>multilevel learning community</i> in de zorg voor ouderen

In de innovatiewerkplaats ‘Welzijn en Zorg Ouderen: innoveren door leren’ is een multilevel learning community opgezet om zorgprofessionals van nu en de toekomst te kwalificeren voor het bieden van goede zorg aan ouderen. Hierbij hebben ouderenzorgorganisatie ZuidOostZorg, ROC Friesland College, twee vmbo-scholen (VHS Singelland en Burgemeester Harmsma School) en NHL Stenden hogeschool met Philips - als partner uit het bedrijfsleven - samengewerkt vanuit de ambitie toekomstige zorgprofessionals van verschillende opleidingsniveaus en studierichtingen al in hun opleiding met elkaar en de professionals uit het werkveld samen te laten werken en van elkaar te leren. In dit artikel gaan we in op het waarom, het hoe, het proces en het resultaat van deze unieke samenwerking.

Literatuur

  • Degenaar. J, & Sijde, N. van der, (2013). Realisatie Centre of Expertise Healthy Ageing en oprichting innovatiewerkplaatsen. Stand van zaken, criteria en werkwijze, versie 11 februari 2013.
  • Finnema, E.J. (2013). InnovatieWerkPlaats ‘Welzijn & Zorg Ouderen: innoveren door leren’ (projectaanvraag). Leeuwarden: NHL Hogeschool.
  • Heijne, V., Sikkes, M., Haas, A. de, Pont, H., & Wiersma, T. (2015). IWP Welzijn & Zorg Ouderen: Innoveren door leren: Leervisie ‘De professional in ontwikkeling’. Leeuwarden: NHL Hogeschool.
  • Vuijk, L., & Finnema, E.J. (2016). Welzijn & Zorg Ouderen: Innoveren door leren. Resultaten onderzoek Innovatiewerkplaats Centre of Expertise Healthy Ageing. Leeuwarden: NHL Hogeschool.
  • Westerlaken, A., Brouns, M., Drost, H., Leerink, B., Meyboom-de Jong, B., Schouten, M. et al. (2013). Voortrekkers in Verandering. Zorg en opleidingen – partners in innovatie. Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg.