Onderzoek

Studenten verpleegkunde over het gebruik van clickers

Studenten verpleegkunde over het gebruik van <em>clickers</em>

Millennials (jongeren geboren in of na 1982) leven in een wereld met veel technologie, zijn multitaskers en verwachten directe antwoorden en feedback. Aan docenten en onderwijsontwikkelaars de uitdaging bijpassende nieuwe onderwijsmiddelen en onderwijsvormen te vinden. Doel van dit evaluatieonderzoek is te achterhalen hoe studenten het gebruik van clickers ervaren.

Referentie

Toothaker, R. (2018). Millennial’s perspective of clicker technology in a nursing classroom: A Mixed methods research study. Nurse Education Today 62, 80-84.