Onderzoek

Werkveldkeuze
Stagewensen en beelden van eerstejaars hbo-v-studenten over wijkverpleegkunde

Stagewensen en beelden van eerstejaars hbo-v-studenten over wijkverpleegkunde

Ondanks toenemende tekorten aan hbo-opgeleide wijkverpleegkundigen kiezen weinig hbo-v-studenten voor dit werkveld. Uit een door de auteurs uitgevoerde literatuurstudie, eerder gepubliceerd in OenG 6 - 2016, bleek dat studenten de uitdaging die zij zoeken vooral verwachten te vinden in het ziekenhuis. In dit artikel beschrijven we de resultaten van een groot surveyonderzoek naar beelden over wijkverpleegkunde en werkveldvoorkeuren van eerstejaars hbo-v-studenten. De resultaten leiden tot vier verklaringen voor de geringe populariteit van wijkverpleegkunde. Door zicht te krijgen op misconcepties en stereotyperingen bij studenten kunnen opleiders met gerichte interventies invloed proberen uit te oefenen op de beeldvorming over wijkverpleegkunde.

Noten

 1. Een maat voor de betrouwbaarheid.
 2. De tabellen 1, 2 en 3 in het originele wetenschappelijke artikel bevatten meer en gedetailleerdere gegevens.

Bronnen

 • Anderson, E.E., & Kiger, A.M. (2008). I felt like a real nurse - student nurses out on their own. Nurse Education Today, 28(4), 443-449.
 • Babenko-Mould, Y., Ferguson, K., & Atthill, S. (2016). Neighbourhood as community: A qualitative descriptive study of nursing students’ experiences of community health nursing. Nurse Education in Practice, 17, 223-228.
 • Bleijenberg, N., Jansen, M.J.M., & Schuurmans, M.J. (2012). Dutch nursing students’ knowledge and attitudes towards older people - A longitudinal cohort study. Journal of Nursing Education and Practice, 2(2), 1-8.
 • Bloemendaal, I., Essen, G. van, Kramer, S., & Windt, G. van der (2015). Vraag en aanbod van wijkverpleegkundigen 2015- 2019. Den Haag: Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP).
 • De Veer, J.E., Verkleij, K.A.M., Peeters, J.M., & Francke, A.L. (2016). Naar een toekomst met meer wijkverpleegkundigen? De aantrekkelijkheid van het werken in de thuiszorg en het doorstromen van MBO- naar HBO-verpleegkunde. Utrecht: Nivel.
 • Henderson, J., Xiao, L., Siegloff, L., Kelton, M., & Paterson, J. (2008). Older people have lived their lives: First year students’ attitudes towards older people. Contemporary Nurse, 30, 32- 45.
 • Iersel, M. van, Latour, C.H.M., Vos, R. de, Kirschner, P.A., & Scholte Op Reimer, W.J.M. (2016). Nursing students’ perceptions of community care and other areas of nursing practice - A review of the literature. International Journal of Nursing Studies, 61, 1-19.
 • Iersel, M. van, Vos, R. de, Latour, C.H.M., Kirschner, P.A., & Scholte op Reimer, W.J.M. (2017). Development and validation of ‘SCOPE’: an instrument for measuring nursing students’ perceptions of community care. In review.
 • Kelly, J., Fealy, G.M., & Watson R. (2012).The image of you: constructing nursing identities in YouTube. Journal of Advanced Nursing, 68(8), 1804-1813.
 • Koh, L.C. (2012). Student attitudes and educational support in caring for older people - A review of literature. Nurse Education in Practice, 12(1), 16-20.
 • Lambregts, J., Grotendorst, A., & Merwijk, C. van. (red. 2014). Bachelor of Nursing 2020. In samenwerking met werkgroep BN 2020, Utrecht.
 • Larsen, R., Reif, L., Frauendienst, R. (2012). Baccalaureate nursing students’ intention to choose a public health career. Public Health Nursing, 29(5), 424-432.
 • Murphy, F., Rosser, M., Bevan, R., Warner G., & Jordan, S. (2012). Nursing students’ experiences and preferences regarding hospital and community placements. Nurse Education in Practice, 12, 170-175.
 • Phillips, J., Cooper, K., Rosser, E., Scammell, J., Heaslip, V., White S. et al. (2015). An exploration of the perceptions of caring held by students entering nursing programmes in the United Kingdom: A longitudinal qualitative study phase 1. Nurse Education in Practice, 15(6), 403-408.
 • Potter, G., Clarke, T., Hackett, S., & Little, M. (2013). Nursing students and geriatric care: The influence of specific knowledge on evolving values, attitudes, and actions. Nurse Education in Practice, 13, 449-453.
 • Stevens, J.A. (2011). Student nurses’ career preferences for working with older people: A replicated longitudinal survey. International Journal of Nursing Studies, 48, 944-951.

Reacties op dit artikel zijn welkom via: m.van.iersel@hva.nl, Twitter: @m.iersel of LinkedIn: https://www. linkedin.com/in/margriet-van-iersel-msc-1600b918.