Best practices

Ervaringen uit het practoraat ‘versterken leerproces niveau 2’
Practoraten professionaliseren de mbo-sector

Practoraten professionaliseren de mbo-sector

Naast de lectoren in het hbo horen vanaf oktober 2016 practoraten en practoren tot het exclusieve werkterrein van het mbo (motie van kamerlid Rog, CDA). Momenteel zijn volgens de stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ 21 practoren aangesteld. In dit artikel worden de vragen beantwoord wat een practoraat is, welk onderzoek wordt verricht en hoe het onderzoek bijdraagt aan verduurzaming van het mbo-onderwijs.

Referenties

  • Akkerman, S. F., & Bakker, A. (2011). Boundary crossing and boundary objects. Review of Educational Research, 81, 132169.
  • Andriessen, D. (2014). Praktisch Relevant en Methodisch Grondig? Dimensies van Onderzoek in het HBO. Openbare Les. Utrecht: Hogeschool Utrecht.
  • Bakker, A., & Akkerman, S. F. (2014). Leren door boundary crossing tussen school en werk. Pedagogische Studiën, 91, 8-23. 
  • Donk, C. van der, & Van Lanen, B. (2014). Praktijkonderzoek in de school. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
  • Stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ (z.d.) Online via: https://www.practoraten.nl/stichting/.
  • Ten Dam, G. (2015). Stromen van kennis. Keynote MBO onderzoeksdag, 12 november 2015. Zwolle: Deltion College.
  • Verschuren, P. (2009). Praktijkgericht onderzoek: ontwerp van organisatie en beleidsonderzoek. Den Haag: Boom Academic.
  • Zwart, R., Smit, B., & Admiraal, W. F. (2015). Docentonderzoek nader bekeken: een reviewstudie naar de aard en betekenis van onderzoek door docenten. Pedagogische Studiën (92), 131-148.