Nummer 3, april 2018 Download PDF

Redactioneel

Het practoraat op de kaart pp. 3Recensies

Vraag het de VraagApp? pp. 5Column

Van vakdocent tot (bonds)coach pp. 6De ontmoeting

‘Informele zorg verdient een goede plek in het onderwijs’ pp. 8-9Opinie

‘Uitgangspunt moet de werkplek zijn’ pp. 10Overige

Bekendmaking beste artikel 2017: ‘Handreikingen voor het ontwerpen van onderwijs over zorgtechnologie pp. 11Student aan het woord

‘In de ouderenzorg kan je echt een band opbouwen’ pp. 125 vragen

Onderzoek en onderwijs verbinden: op weg naar een echte relatie pp. 13Interview

Het practoraat aan zet! pp. 14-16Leerpraktijk

CanMEDS-rollen in de praktijk van de ouderenzorg pp. 17-20Best practices

Practoraten professionaliseren de mbo-sector pp. 21-23Verslagen

Congres HGZO: ICT: wat doen we ermee? pp. 24Column

Use it or lose it? pp. 25Onderzoek

Stagewensen en beelden van eerstejaars hbo-v-studenten over wijkverpleegkunde pp. 26-29Onderzoek

Studenten verpleegkunde over het gebruik van clickers pp. 30Onderzoek

Belemmerende factoren voor keuze ouderenzorg: naar een age-friendly curriculum pp. 30