Onderzoek

Werkplekleren door studenten verpleegkunde en geneeskunde

Werkplekleren door studenten verpleegkunde en geneeskunde

De werkplek wordt erkend als een belangrijke setting om te leren. Doel van dit onderzoek was om het leren van studenten verpleegkunde en geneeskunde in ziekenhuizen te bestuderen vanuit een sociocultureel perspectief op leren. Hiertoe werden drie theoretische raamwerken gebruikt: communities of practice van Wenger, werkleren van Billett en onderwijsen leerregimes van Trowler en Cooper.

Literatuur

  • Liljedahl, M. (2018). On learning in the clinical environment. Perspectives on medical education, 7(4), 272-275.