Recensies

APPBESPREKING
PalliArts, een app over palliatieve zorg

PalliArts, een app over palliatieve zorg

Dit keer staat een app centraal die in eerste instantie voor artsen is ontworpen.
Maar op de website van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) staat beschreven dat de app naast de (huis)artsen ook andere betrokkenen kan ondersteunen bij het verlenen van palliatieve zorg; zorg die is afgestemd op de wensen van de cliënt en diens naasten. De app is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant.

Meer informatie

Op de website www.iknl.nl is meer informatie over palliatieve zorg te vinden.